Verjaardagsfeest rond Sluiterboom op Stokkink in Gelselaar

op .

Sluiterboom bewerkt-4

Willem Sluiters verjaardag (22 maart; hij werd op die dag in 1627 geboren; nu dus bijna vier eeuwen geleden) is op Stokkink in Gelselaar te vieren bij een prachtige herinnering. Omgeven door blauwe regen, een bijna door klimop overwoekerde struik met rozen en de voeten deels bedekt met zwaluwkruid (stinkende gouwe) staat hier in volle voorjaarstooi een Sluiterboom, een kronkelhazelaar. Een cadeau van het duo Joke Pot en Wim Kossink (destijds beiden ook nog actief als gemeenteraadslid in Berkelland), die met een stijlvol optreden de presentatie eind 2007 opluisterden van het boek ‘Willem Sluiter anno nu; De kleine leeuwerik’, dat een ommekeer in de interesse voor dichter en dominee Willem Sluiter (1627-1673) in gang heeft gezet. Ze dosten zich niet alleen volledig uit naar de door Pieter van Anraadt geschilderde portretten van Sluiter en zijn zus Maria, maar lieten zich bij hun optreden ook inspireren door dichtregels van Sluiter en kwamen niet met lege handen naar dit culturele feest in Museum de Scheper in Eibergen, die de grootste collectie ter wereld bezit van Sluiters werk. Burgemeester Hein Bloemen en Herman Schepers (grondlegger van het museum) ontvingen uit hun handen als eersten een exemplaar van het boek. En als auteur en samensteller ontving ik (Arend Heideman, bewoner van Stokkink) van het duo een cadeau in de vorm van de kronkelhazelaar. Een struik, die op dit erf inmiddels goed is gegroeid en de vorm van een boom heeft aangenomen. Ik geniet er op Sluiters verjaardag extra van.

Wethouder Berkelland bezingt met Sluiter de Berkel

op .

lied voor de Achterhoek

Hoeveel dichtende bestuurders er zijn, is niet bekend, maar duidelijk is dat Berkelland een wethouder heeft, die er wat mee heeft. Rond zijn aantreden in 2022 gaf schrijver/dichter Arjen van Gijssel uit Ruurlo hier een paar keer blijk van. Hij schreef in de vorm van een lang gedicht de ‘origineelste’ zin over de Achterhoek voor een door bakker Stroet uitgeschreven prijsvraag bij de onthulling van het borstbeeld van dichter en dominee Willem Sluiter in Neede en gaf blijk van zijn liefde voor poëzie bij de prijsuitreiking op het Poëziefestival in Gelselaar. Twaalf jaar hiervoor bezong hij al de Berkel in de Achterhoek in een bekroond lied, waarin hij Sluiters bekendste regels (“die onvergankelijke zin”) opnam. Hiervan vertelt in het Sluiterarchief een artikel van 19 januari 2011 uit dagblad de Stentor. Carina Numan uit Ruurlo won toen in Zutphen een singer-songwriterfestival met Van Gijssels lied. Zeven jaar later was hij bereid de tekst zelf te zingen bij de opening van de open monumentendagen in de gemeente Berkelland, op 7 september 2018 in Eibergen, die dat jaar in het teken stonden van Willem Sluiter en 350 jaar Achterhoek. Ad Krijger begeleidde hem hierbij op het orgel in de Oude Mattheuskerk (foto: Willem Brons). Het lied van Van Gijssel gaat over de inspiratie die de rivier de Berkel – waar Sluiter de belangrijkste dichter van is – de mensen in de Achterhoek al eeuwen biedt en eindigt met de Sluiterregels:

Waer iemant duisent vreugden soek,

Mijn vreugt is in dees’ achter-hoek

Ook Latijnse gedichten van Willem Sluiter op internet

op .

Bij verder onderzoek naar het werk van de dichter Willem Sluiter komt het enorm van pas dat een groot deel van zijn werk via internet is te raadplegen. Zie de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (klik hier)Tot verrassing van Sluiterkenners bleek het ook al geruime tijd mogelijk langs deze weg zijn vrij onbekende Latijnse gedichten te raadplegen.

 2022-05-10 2 k

Hoog op de verlanglijst stond al geruime tijd een bezoek aan de Athenaeumbibliotheek in Deventer, nadat in 2016 Sluiter-bibliograaf Georg Hartong vertelde, dat hij daar twee drukken van de zeer zeldzame bundel met daarin die gedichten wist onder te brengen. Thuis achter de computer kan iedereen inmiddels het exemplaar lezen, waarover de Koninklijke Bibliotheek beschikt (klik hier!). De bundel Schakel van Gezangen is ook direct te raadplegen via Google Boeken door te klikken op deze zin. 

Sluiters zoon Johannes heeft samen met zoon Willem jr., die vijftig jaar predikant is geweest in Rouveen, in 1733 in de bundel Schakel van Gezangen negen Latijnse gedichten van zijn vader Willem Sluiter gepubliceerd, met hierbij hun Nederlandse vertaling van deze gedichten. Sluiterbiograaf C. Blokland bespeurde in die Latijnse liederen invloed van Thomas a Kempis. Volgens Blokland blijkt op zeer veel plaatsen in Sluiters werk ook, dat hij diens geschrift Imitatio zeer goed gekend heeft.

Tot op heden is over de Latijnse gedichten van Sluiter vrijwel niets geschreven. Ook Blokland stond er in zijn proefschrift over Sluiter niet lang bij stil. Wanneer Sluiter ze schreef, wat hij ermee beoogde, is ook niet bekend. Hoe goed de vertaling van zijn zoon en kleinzoon is, moeten kenners van het Latijn maar beoordelen. Wel blijkt er direct uit dat de negen gedichten een religieus karakter hebben.

In de vertaling zijn maar enkele regels te vinden, die wat langer bleven hangen. Zie illustratie hieronder. Een andere vertaling (2e illustratie onder) blijkt volledig samen te vallen met de berijmde versie van de bekende Psalm 42 (hijgend hert / moede hinde). Dat maakt het nog raadselachtiger wat Sluiters bedoeling hiermee is geweest.

2022-05-03 43

2022-05-03 46

Meer artikelen...