Stichting & Contact

Informatie over Stichting Willem Sluiter & informatiepunt www.willemsluiter.nl

Contactadres informatiepunt:

Arend J. Heideman, Bollertweg 13, 7275 BH Gelselaar; tel. 0545 481339 / 06 13246247; e-mail info @ willemsluiter.nl, of arendheideman @ gmail.com

 

De Stichting Willem Sluiter is opgericht op 22 maart 2024.

De Stichting heeft het RSIN-nummer 866370717.

Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 93372205

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Een gift aan een ANBI is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapbelasting. 

Bankrekeningnummer Stichting Willem Sluiter: NL15RABO0189778733.

Het postadres is: Barchemseweg 11, 7271 EW Borculo.

De Stichting heeft ten doel:

a. het ontwikkelen en organiseren van culturele en cultuurhistorische activiteiten rond

dichter en dominee Willem Sluiter (1627-1673) en zijn werk;

b. het verder ontwikkelen en beheren van het informatiepunt www.willemsluiter.nl, dat is

gewijd aan de hiervoor onder a. genoemde dichter;

c. het bevorderen van onderzoek naar de hiervoor onder a. genoemde dichter en zijn werk;

d. het vestigen van aandacht op de hiervoor vermelde dichter en zijn werk en zo mogelijk een

bijdrage leveren aan instandhouding van alles wat hierop betrekking heeft,

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of

daartoe bevorderlijk kan zijn.

Voor een volledige versie van de statuten, die zijn vastgesteld op 22 maart 2024 (de geboortedag van dichter Willem Sluiter) klik op deze zin. 

De plannen voor de komende jaren zijn het verwerven van fondsen om activiteiten te ontplooien die in de doelstelling zijn genoemd. Dit houdt in het verder ontwikkelen van het informatiepunt www.willemsluiter.nl. Daarnaast is het plan om in 2027 (400e geboortedag van Willem Sluiter op 22 maart van dat jaar) activiteiten te ontplooien om het werk van Willem Sluiter bij het grote publiek onder de aandacht te brengen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

P.W. Nieuwenhuis, voorzitter

E.M. Schutte, penningmeester

A.J. Heideman, secretaris

Het stichtingsbestuur ontvangt geen beloning voor de verrichte bestuurswerkzaamheden voor de stichting.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:subsidies en andere bijdragen,schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

Beheer en de besteding van het vermogen van de instelling zullen worden besteed aan de activiteiten waarmee de doelstellingen worden bereikt.

Aangezien de stichting is opgericht in 2024 is er nog geen jaarrekening opgesteld.