header willem sluiter

Sluiter prominent in Berkelkunstwerk Borculo

op .

DSC09078 l

Berkelstad Borculo is verrijkt met een bijzonder kunstwerk. Op de gevel van de zompenloods aan de Berkel. Onthuld door drie mensen die in 1987 Stichting Berkelzomp opdichten en aan de wieg stonden van de huidige Berkelscheepvaart, Thomas Lijfering, oud-burgemeester Michiel Alma van Borculo en oud-Meilinkdirecteur Wim Braam. In roestvrij staal uitgevoerd door kunstenaar Jan te Kulve uit Eibergen en weer een initiatief van de Stichting Borculo, beleef de Berkelstad, onder de bezielende leiding van Peter Nieuwenhuis. Een prominent positie in het wandtafereel, met alle belangrijke Berkelplaatsen, heeft dichter en dominee Willem Sluiter (1627-1673) gekregen met zijn silhouet en dat van de spitse toren van de Oude Mattheuskerk in Eibergen, waar hij voorganger was. Achter de spits van deze toren bleef het openingsdoek nog even haken, maar dat loste initiatiefnemer Nieuwenhuis snel op. Hij droeg bij deze gelegenheid ook een bekend gedicht van deze belangrijkste Berkeldichter, dat ook op de gevel prijkt van lunchroom De Heerlijkheid in Borculo:

Ik kies de beemden en ’t geboomt,

Daer ’t versche water lieflyk stroomt,

Daer sitt’ ik neer, om wat te rusten,

Of ga al wand’lend mij verlusten

En sie, in vreugd mijns herten dan

Het schoon gebouw des hemels an.

Allerlei aspecten van plaatsen langs het grensriviertje de Berkel krijgen in het kunstwerk aandacht. Het kan zo toeristen en inwoners van Borculo aansporen ook andere Berkelplaatsen te bezoeken. Peter Nieuwenhuis stond bij de gelegenheid op woensdag 3 augustus ook even stil bij de geschiedenis van de Berkelscheepvaart. De kracht van de Berkel zit volgens hem tegenwoordig in de mogelijkheid mensen te trekken naar de Berkelsteden. Hij sloot af met de dichtregels:

Borculo, al eeuwen oud,

Met de pracht van de Berkel, het blauwe goud.

Pater tussen water,. Bos en heizezand;

Dees Heerlijkheid tussen Münsters en Gelre’s land.

DSC09035 k

 

Van links naar rechts bij het Berkelkunstwerk op de zompenloods in Borculo: kunstenaar Jan te Klulve, Thomas Lijfering, voormalige burgemeester van Borculo Michiel Alma, oud-Meilinkdrecteur Wim Braam en initiatiefnemer Peter Nieuwenhuis. 

Dichter Willem Sluiter na eeuwen weer landelijk in beeld

op .

content 9

Recent kwam aan het licht dat ook  Katharina Lescailje, een Amsterdamse dichteres, vertaalster, uitgeefster en boekhandelaarster, lof uitte voor Willem Sluiters werk. 

De nauw met de Achterhoek verbonden dichter Willem Sluiter (1627-1673) komt na een paar eeuwen ook landelijk weer in beeld. Bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam wordt eind volgend jaar, omstreeks zijn 350e sterfdag, een kleine expositie aan hem gewijd. Aan de Universiteit Utrecht is onderzoek begonnen naar de opmerkelijke relatie met vrouwen bij de poëzie van Sluiter.

Sluiters werk, waarin de geest van de Moderne Devotie doorklinkt, was een paar eeuwen zeer populair. Het verscheen bijna uitsluitend bij drukkers/uitgevers in het westen van Nederland, Amsterdam en Rotterdam. In totaal 163 verschillende drukken. Museum de Scheper in Eibergen bezit er meer dan 130 van. 

Sluitercollectie VU

De VU beschikt eveneens over een grote Sluitercollectie. Dit was voor Willemien van Dijk 
conservator oude drukken en handschriften bij de VU, aanleiding voor eind volgend jaar een vitrine-expositie over hem te plannen, die enkele weken zal zijn te bewonderen bij de entree van het VU-hoofdgebouw aan De Boelelaan in Amsterdam. Zij organiseert deze expositie in nauw overleg met Sluiterkenners. Het informatiepunt www.willemsluiter.nl publiceert in de aanloop naar en rond deze expositie nieuwe artikelen.

Onderzoek en activiteiten rond Willem Sluiter zijn de laatste jaren in een grote stroomversnelling gekomen. Sluiterkenner Arend Heideman kwam bij onderzoek voor een artikel bij de herdenking van het Rampjaar 1672 en contacten met andere liefhebbers van Sluiters dichtregels tot een aantal nieuwe inzichten.

Relatie met vrouwen

Het viel hem ook op dat Sluiter een bijzondere relatie in zijn werk had tot vrouwen, aan wie hij relatief vaak ook zijn lange gedichten opdroeg. Over dit aspect kwam Heideman in contact met Nina Geerdink, docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde in Utrecht, die veel onderzoek verricht naar schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne periode. Ook zij zag hierin een interessante kwestie. Inmiddels wist ze al twee studenten uit de bachelor, die in de komende maanden voor hun eindwerkstuk aan de slag gaan, te interesseren voor onderzoek.

Geerdink maakte Heideman bovendien attent op de dichtwisseling tussen Sluiter en  Katharina Lescailje (1649-1711), een Amsterdamse dichteres, vertaalster, uitgeefster en boekhandelaarster, die lof uitte voor Sluiters werk. Lescailje stond midden in het literaire leven van haar tijd en onderhield contacten met vele (vrouwelijke) dichters en schrijvers. Daarnaast verkeerde zij in de kringen van de toneelwereld. 

Bij haar regel over ‘vreugd in ’t droef gemoed’ denkt menigeen aan Sluiters bekendste dichtregels met daarin de woorden ‘dees’s achter-hoek’ en ‘duisent vreugden’. Het is echter de vraag of Lescailje die kende.

DSC00091 b

Een borstbeeld herinnert sinds kort een de geboorteplek van Willem Sluiter in Neede.

Met Sluiterbeelden van chocolade nog keer breed in de media

op .

De activiteiten rond de onthulling van het borstbeeld van Willem Sluiter naast de Grote Kerk in Neede zijn op een waardige manier afgesloten met de overdracht va de chocoladebeelden hierbij aan de Leeuwerikschool en OekraÏense vluchtelingen. In de media is er zeer uitvoerig over bericht. Eerst verscheen al een groot verhaal op sites van de dagbladen Tubantia en de Stentor. Dit kunt u lezen als u klikt op deze zin. De in Berkelland huis-aan-huis verspreide bladen Achterhoek Nieuws en Nieuws uit Berkelland publoceerden het complete verhaal ook: over wie de mooiste zinnen schreven over de Achterhoek. 

2022-05-18 kSchermopname 1300

Meer artikelen...