header willem sluiter

Dichter Willem Sluiter na eeuwen weer landelijk in beeld

op .

content 9

Recent kwam aan het licht dat ook  Katharina Lescailje, een Amsterdamse dichteres, vertaalster, uitgeefster en boekhandelaarster, lof uitte voor Willem Sluiters werk. 

De nauw met de Achterhoek verbonden dichter Willem Sluiter (1627-1673) komt na een paar eeuwen ook landelijk weer in beeld. Bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam wordt eind volgend jaar, omstreeks zijn 350e sterfdag, een kleine expositie aan hem gewijd. Aan de Universiteit Utrecht is onderzoek begonnen naar de opmerkelijke relatie met vrouwen bij de poëzie van Sluiter.

Sluiters werk, waarin de geest van de Moderne Devotie doorklinkt, was een paar eeuwen zeer populair. Het verscheen bijna uitsluitend bij drukkers/uitgevers in het westen van Nederland, Amsterdam en Rotterdam. In totaal 163 verschillende drukken. Museum de Scheper in Eibergen bezit er meer dan 130 van. 

Sluitercollectie VU

De VU beschikt eveneens over een grote Sluitercollectie. Dit was voor Willemien van Dijk 
conservator oude drukken en handschriften bij de VU, aanleiding voor eind volgend jaar een vitrine-expositie over hem te plannen, die enkele weken zal zijn te bewonderen bij de entree van het VU-hoofdgebouw aan De Boelelaan in Amsterdam. Zij organiseert deze expositie in nauw overleg met Sluiterkenners. Het informatiepunt www.willemsluiter.nl publiceert in de aanloop naar en rond deze expositie nieuwe artikelen.

Onderzoek en activiteiten rond Willem Sluiter zijn de laatste jaren in een grote stroomversnelling gekomen. Sluiterkenner Arend Heideman kwam bij onderzoek voor een artikel bij de herdenking van het Rampjaar 1672 en contacten met andere liefhebbers van Sluiters dichtregels tot een aantal nieuwe inzichten.

Relatie met vrouwen

Het viel hem ook op dat Sluiter een bijzondere relatie in zijn werk had tot vrouwen, aan wie hij relatief vaak ook zijn lange gedichten opdroeg. Over dit aspect kwam Heideman in contact met Nina Geerdink, docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde in Utrecht, die veel onderzoek verricht naar schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne periode. Ook zij zag hierin een interessante kwestie. Inmiddels wist ze al twee studenten uit de bachelor, die in de komende maanden voor hun eindwerkstuk aan de slag gaan, te interesseren voor onderzoek.

Geerdink maakte Heideman bovendien attent op de dichtwisseling tussen Sluiter en  Katharina Lescailje (1649-1711), een Amsterdamse dichteres, vertaalster, uitgeefster en boekhandelaarster, die lof uitte voor Sluiters werk. Lescailje stond midden in het literaire leven van haar tijd en onderhield contacten met vele (vrouwelijke) dichters en schrijvers. Daarnaast verkeerde zij in de kringen van de toneelwereld. 

Bij haar regel over ‘vreugd in ’t droef gemoed’ denkt menigeen aan Sluiters bekendste dichtregels met daarin de woorden ‘dees’s achter-hoek’ en ‘duisent vreugden’. Het is echter de vraag of Lescailje die kende.

DSC00091 b

Een borstbeeld herinnert sinds kort een de geboorteplek van Willem Sluiter in Neede.

Met Sluiterbeelden van chocolade nog keer breed in de media

op .

De activiteiten rond de onthulling van het borstbeeld van Willem Sluiter naast de Grote Kerk in Neede zijn op een waardige manier afgesloten met de overdracht va de chocoladebeelden hierbij aan de Leeuwerikschool en OekraÏense vluchtelingen. In de media is er zeer uitvoerig over bericht. Eerst verscheen al een groot verhaal op sites van de dagbladen Tubantia en de Stentor. Dit kunt u lezen als u klikt op deze zin. De in Berkelland huis-aan-huis verspreide bladen Achterhoek Nieuws en Nieuws uit Berkelland publoceerden het complete verhaal ook: over wie de mooiste zinnen schreven over de Achterhoek. 

2022-05-18 kSchermopname 1300

Zwolse schrijft mooiste Achterhoek-zin bij beeld Sluiter

op .

Sluiterbeelden in chocolade bewerkt-3

Tot slot mogen de Leeuwerikschool uit Neede en Oekraïense vluchtelingen smullen van de chocoladebeelden van Willem Sluiter. Met dank aan de winnaars van deze prijzen, Arjen van Gijssel (rechts) en Alet Boukes. Samen met bakker Marcel Stroet (midden) en dochter Chantal (links) bood hij de kunstwerken aan. Laura en Cas namen ze namens de school in ontvangst.

Chocoladebeeld van bakker Stroet voor Alet Boukes en Ruurloër Arjen van Gijssel

Alet Boukes, voormalig stadsdichter van het Overijsselse Zwolle, heeft de mooiste zin geschreven over de Achterhoek. Bakker Marcel Stroet schreef hiervoor een prijsvraag uit bij de onthulling op 22 maart van het borstbeeld van de dichter Willem Sluiter tegenover zijn geboorteplek in Neede. Verheugd is de winnaar erover dat via haar deze plaats en de Achterhoek verbonden worden met Zwolle, waar ter herinnering bij Sluiters graf in de Grote Kerk een plaquette van hem is aangebracht.

De tweede prijs, die eveneens goed is voor een door Stroet en zijn dochter Chantal vervaardigd borstbeeld van Sluiter in chocolade, is voor schrijver/dichter Arjen van Gijssel uit Ruurlo, die net is gekozen als raadslid in Berkelland. De jury vond zijn inzending van een uit één zin bestaand lang gedicht over de Achterhoek weliswaar het origineelst, maar gaf de voorkeur aan de beknoptere vorm van Boukes voor de eerste prijs.

Leeuwerikschool en vluchtelingen

Beiden vroegen direct om een bijzondere bestemming voor hun prijs. In overleg kozen ze voor de kinderen van de Leeuwerikschool in Neede, die een hoofdrol vervulden bij de onthulling van Sluiters borstbeeld naast de Grote Kerk in Neede. Hun wordt gevraagd de chocolade te delen met Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Berkelland. Sluiter leefde in een tijd van oorlogen en moest zelf twee keer vluchten voor de troepen van Bommen Berend.

De jury voor deze wedstrijd werd gevormd door Diana Abbink (is onder andere projectleider identiteit bij het Erfgoedcentrum-Achterhoek en Liemers en voorzitter van Dialectkring Achterhook en Liemers en was voorzitter van de jury bij de Willem Sluiter Prijs) en dichter, journalist en natuurkenner Sander Grootendorst. De in Neede en Beltrum gevestigde bakker Stroet liet zich voor prijsvraag inspireren door Sluiters bekendste dichtregels: “Waer iemant duisent vreugden soek,/ Mijn vreugt is in dees’ achter-hoek.”

Adrie Visch uit Gelselaar veroverde de derde prijs. Miranda Oonk uit Noordijk werd vierde en Henk Eggersman uit Zutphen vijfde. Er kwamen 26 inzendingen binnen. Deelnemers waren er niet alleen uit de gemeente Berkelland, maar ook uit andere plaatsen in de Achterhoek, zoals Lievelde, Sinderen, Dinxperlo, Lochem en Zutphen en van daarbuiten: Enschede, Oss en Amsterdam. Tot grote tevredenheid van de initiatiefnemer.

2022-05-13

 

Meer artikelen...