header willem sluiter

Ode aan de kleine leeuwerik

Dichter en dominee Willem Sluiter (1627-1673) hief een lofzang aan op het eenvoudige plattelandsleven en zijn dichtregels over dees' achter-hoek zijn vaak in verband gebracht met de streeknaam Achterhoek. Zijn werk, waarin de geest van de Moderne Devotie doorklinkt, was een paar eeuwen zeer populair. Het is vele malen herdrukt.

Voor Sluiter en zijn werk is opnieuw belangstelling ontstaan. Dit is mede te danken aan het in 2007 verschenen boek Willem Sluiter anno nu; De kleine leeuwerik, dat allerlei nieuwe initiatieven heeft opgeroepen.

Speciaal voor dit boek werd deze site ontwikkeld. Deze is enkele jaren later omgebouwd tot een blijvend informatiepunt. Hier wordt geïnformeerd over Willem Sluiter, zijn werk en initiatieven en activiteiten die hiermee een relatie hebben.

2022-06-21 2

2022-05-21 1

2022-05-19

 De activiteiten rond de onthulling van het borstbeeld van Willem Sluiter naast de Grote Kerk in Neede zijn op een waardige manier afgesloten met de overdracht va de chocoladebeelden hierbij aan de Leeuwerikschool en OekraÏense vluchtelingen. Klik op de illustratie hierboven voor de verhalen in de media hierover.

2022-05-01 3

Katharina Lescailje bewerkt-4

Onderzoek en activiteiten rond dichter en dominee Willem Sluiter (1627-1673) zijn in een grote stroomversnelling gekomen. In de aanloop naar de viering van vierhonderd jaar Willem Sluiter op 22 maart 2027 zullen we hier de komende jaren vast nog meer van beleven. Eén mooi voorbeeld onthul ik graag al hier. Met dank aan universitair docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde in Utrecht Nina Geerdink. Zij tipte me recent over de dichtwisseling tussen Sluiter en Katharyne Lescailje (1649-1711), een Amsterdamse dichteres, vertaalster, uitgeefster en boekhandelaarster, die lof uitte voor Sluiters werk.  Twintig jaar na haar dood, in 1731, werd haar verzamelde werk uitgegeven. Hiermee is ze een van de eerste vrouwelijke dichters in Nederland met een eigen verzameld werk. Haar naam wordt tegenwoordig ook wel gespeld als Katharina Lescailje. Zij stond midden in het literaire leven van haar tijd en onderhield contacten met vele (vrouwelijke) dichters en schrijvers. Daarnaast verkeerde zij in de kringen van de toneelwereld. Het oeuvre van Lescailje is niet alleen omvangrijk, maar ook veelzijdig. .