Stichting Willem Sluiter opgericht op verjaardag van dichter

Stichting Willem Sluiter k bewerkt-1Op Willem Sluiters geboortedag (22 maart) is ten kantore van Notaris Kraayenhof in Borculo de akte getekend voor de naar hem genoemde stichting. Van links naar rechts: voorzitter Peter Nieuwenhuis, penningmeester Eric Schutte, en secretaris Arend Heideman, met een feesttaart waarop Sluiters portret staat. 

De vele activiteiten de laatste jaren rond dichter en dominee Willem Sluiter krijgen een nieuwe impuls met de oprichting van een naar hem genoemde stichting, waar ook het al bestaande informatiepunt www.willemsluiter.nl bij wordt ondergebracht. Het ondertekenen van de stichtingsakte vond plaats ten kantore van Notaris Kraayenhof in Borculo op Sluiters 397e verjaardag, vrijdag 22 maart. Uit waardering voor alle inspanningen is van twee kanten al financiële steun toegezegd.

Oprichters van de stichting zijn de op historische gebied in Borculo en de voormalige heerlijkheid Borculo actieve Peter Nieuwenhuis (voorzitter), Sluiterkenner Arend Heideman (secretaris) en de bij meerdere Borculose organisaties betrokken Eric Schutte (penningmeester). Steun bij voortzetting van de Sluiteractiviteiten verleent verre nazaat Peter Sluiter uit Amsterdam, die hier al jaren nauw bij betrokken is.

Nieuw gezicht informatiepunt

Een nieuwe impuls is er ook voor het beheer van het informatiepunt op internet over Sluiter, wiens werk enkele eeuwen zeer populair was. Arend Heideman riep de site in 2007 in het leven voor de verkoop van zijn boek over de dichter en vormde deze later om tot een permanent informatiepunt. Zijn grote zorg was het beheer in de toekomst.

De jonge Achterhoekse Ellen Vujevic heeft zich bereid verklaard het beheer geleidelijk aan over te nemen. Zij stelde in het kader van een stage bij haar masterstudie Nederlands de pas gehouden expositie samen over Willem Sluiter bij de Vrije Universiteit Amsterdam en oogstte hiervoor veel lof. Recent hield ze in de bibliotheek van Eibergen ook een lezing over hem.

Viering 400e geboortedag in 2027

Nieuwenhuis en Heideman bundelden een jaar geleden al hun krachten in een initiatiefgroep voor de viering van Sluiters 400e geboortedag n 2027. Voortaan doen zij dit via de nieuwe stichting, die zich de komende maanden buigt over het maken van plannen hiervoor.

De brede doelstelling van de stichting biedt hiervoor alle ruimte. Daarin staat onder andere het ontwikkelen en organiseren van culturele en cultuurhistorische activiteiten rond Willem Sluiter en zijn werk, het verder ontwikkelen en beheren van het informatiepunt www.willemsluiter.nl en het bevorderen van onderzoek naar de dichter en zijn werk.

Al vaker samen actief

Al vaker hadden Nieuwenhuis en Heideman nauw contact bij activiteiten rond Sluiter, die werd geboren in Neede en predikant was in Eibergen. Zijn vader was afkomstig uit Borculo, waar zijn grootvader één van de burgemeesters was. Een zeer goede band had de dichter met de grafelijke familie Van Limburg Stirum in het kasteel te Borculo. Zijn jong overleden vrouw was dochter van de rentmeester in Borculo.

Nieuwenhuis ontdekte dat zijn eigen verre voorvader, Bernhardus Westenberg, die predikant was in Neede van 1624 tot 1654, Sluiter heeft gedoopt, op 8 april 1627. De Stichting Borculo, Beleef de Berkelstad, onder leiding van Nieuwenhuis, liet in 2015 muurgedichten aanbrengen met dichtregels van Sluiter. Gezamenlijk ontwikkelden beide initiatiefnemers in 2021 een Sluiterroute in het kader van spirituele routes langs de Berkel. 

Feesttaart Willem Sluiter k bewerkt-1

Feesttaart met Sluiter portret bij de oprichting van de Stichting Willem Sluiter.