Portretten van Sluiter en zijn zus tot 1916 in Neede

op .

Tot 1916 hebben de portretten die Pieter van Anraadt schilderde van dichter en dominee Willem Sluiter en zijn zus Maria in Neede gehangen, blijkt uit via de site Delpher gevonden krantenberichten over een veiling in juni van dat jaar. De bladen De Graafschapper, Twentsch dagblad Tubantia en Zutphensche Courant maakten er melding van. Voor 2600 gulden werd H. ter Kuile uit Enschede de nieuwe eigenaar. Ze waren tot dan in het bezit van een in de verte aan Sluiter verwante familie Ten Bokkel Huinink. In het sterhuis van G.E. te Bokkel Huinink in Neede werden ze op 22 juni 1916 geveild. Ze zijn nu nog steeds in particulier bezit, bij een familie in het westen des lands. Lang waren er alleen foto’s in zwart-wit van bekend. In 2007 mocht Arend Heideman er voor zijn Sluiterboek foto’s in kleur van laten maken. Zo kwamen ze voor even weer in Achterhoekse handen en kon reproductiefotograaf Ben van Dijk uit Neede er nieuwe beelden van vastleggen. Sluiterbiograaf C. Blokland dacht, te oordelen naar het kostuum, dat beide portretten waarschijnlijk zijn ontstaan tussen 1660 en 1665. Vreemd is dan dat niet in plaats van Maria, Margaretha Sibylla Hoornaerts is afgebeeld, met wie hij in 1662 trouwde en die al in 1664 is overleden. Niet bekend is hoe Sluiter in contact kwam met de kunstschilder Van Anraadt, die afkomstig was uit Utrecht en vooral in Deventer heeft gewerkt. In 1663 is hij in deze IJsselstad getrouwd met de dochter van de populaire dichter Jan van der Veen, de ‘vader Cats van Deventer’. Verondersteld wordt dat Van Anraadt in de leer is geweest bij Gerard ter Borch, die vanaf 1654 in Deventer woonde.

portretten bewerkt-1kopie