Lof van belangrijke Amsterdamse voor Sluiters zangen

Katharina Lescailje bewerkt-4

Onderzoek en activiteiten rond dichter en dominee Willem Sluiter (1627-1673) zijn in een grote stroomversnelling gekomen. In de aanloop naar de viering van vierhonderd jaar Willem Sluiter op 22 maart 2027 zullen we hier de komende jaren vast nog meer van beleven. Eén mooi voorbeeld onthul ik hier graag al. Met dank aan universitair docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde in Utrecht Nina Geerdink.

Zij tipte me recent over de dichtwisseling tussen Sluiter en Katharyne Lescailje (1649-1711), een Amsterdamse dichteres, vertaalster, uitgeefster en boekhandelaarster, die lof uitte voor Sluiters werk. Twintig jaar na haar dood, in 1731, werd haar verzamelde werk uitgegeven. Hiermee is ze een van de eerste vrouwelijke dichters in Nederland met een eigen verzameld werk. Haar naam wordt tegenwoordig ook wel gespeld als Katharina Lescailje. Zij stond midden in het literaire leven van haar tijd en onderhield contacten met vele (vrouwelijke) dichters en schrijvers. Daarnaast verkeerde zij in de kringen van de toneelwereld. 

Het oeuvre van Lescailje is niet alleen omvangrijk, maar ook veelzijdig. Voor meer informatie zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Katharyne_Lescailje. Bij haar regel over ‘vreugd in ’t droef gemoed’ denkt menigeen vast ook aan Sluiters bekendste dichtregels met daarin de woorden ‘duisent vreugden’. Maar het is de vraag of Lescailje die kende.