Ook Latijnse gedichten van Willem Sluiter op internet

op .

Bij verder onderzoek naar het werk van de dichter Willem Sluiter komt het enorm van pas dat een groot deel van zijn werk via internet is te raadplegen. Zie de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (klik hier)Tot verrassing van Sluiterkenners bleek het ook al geruime tijd mogelijk langs deze weg zijn vrij onbekende Latijnse gedichten te raadplegen.

 2022-05-10 2 k

Hoog op de verlanglijst stond al geruime tijd een bezoek aan de Athenaeumbibliotheek in Deventer, nadat in 2016 Sluiter-bibliograaf Georg Hartong vertelde, dat hij daar twee drukken van de zeer zeldzame bundel met daarin die gedichten wist onder te brengen. Thuis achter de computer kan iedereen inmiddels het exemplaar lezen, waarover de Koninklijke Bibliotheek beschikt (klik hier!). De bundel Schakel van Gezangen is ook direct te raadplegen via Google Boeken door te klikken op deze zin. 

Sluiters zoon Johannes heeft samen met zoon Willem jr., die vijftig jaar predikant is geweest in Rouveen, in 1733 in de bundel Schakel van Gezangen negen Latijnse gedichten van zijn vader Willem Sluiter gepubliceerd, met hierbij hun Nederlandse vertaling van deze gedichten. Sluiterbiograaf C. Blokland bespeurde in die Latijnse liederen invloed van Thomas a Kempis. Volgens Blokland blijkt op zeer veel plaatsen in Sluiters werk ook, dat hij diens geschrift Imitatio zeer goed gekend heeft.

Tot op heden is over de Latijnse gedichten van Sluiter vrijwel niets geschreven. Ook Blokland stond er in zijn proefschrift over Sluiter niet lang bij stil. Wanneer Sluiter ze schreef, wat hij ermee beoogde, is ook niet bekend. Hoe goed de vertaling van zijn zoon en kleinzoon is, moeten kenners van het Latijn maar beoordelen. Wel blijkt er direct uit dat de negen gedichten een religieus karakter hebben.

In de vertaling zijn maar enkele regels te vinden, die wat langer bleven hangen. Zie illustratie hieronder. Een andere vertaling (2e illustratie onder) blijkt volledig samen te vallen met de berijmde versie van de bekende Psalm 42 (hijgend hert / moede hinde). Dat maakt het nog raadselachtiger wat Sluiters bedoeling hiermee is geweest.

2022-05-03 43

2022-05-03 46