Buter verwees met verhuiskaart in 1967 naar Sluiter

op .

Scan 20221229 2

De journalist en streekkenner Adriaan Buter (1918-2000) benutte de regels van Sluiter voor de kaart bij de verhuizing met zijn gezin in 1967, van Goor naar boerderij Zwaleman in Noordijk. Wel week hij iets af van de oorspronkelijke tekst.

Buter nam ook het lofdicht bij Sluiters Buiten-leven op van, die van 1667 tot 1670 predikant was in Neede. Hierin komt de plaatsnaam, die in het werk van Sluiter niet is te vinden, voor in de regels:

Ik ben ’t met Sluiter eens, ‘k ben wel te vrede:

Ik schep mijn adem graeg in d’ open lught te Nede.

 

Scan 20221229 3