Kleine leeuwerik overbrugt eeuwen met tijdloze dichtregels

op .

DSC01513 bewerkt-2

Het grote interview in de Twentsche Courant Tubantia en de Stentor in oktober 2007 over het boek ‘Willem Sluiter anno nu’ kwam in het teken te staan van de kleine leeuwerik die met tijdloze regels de eeuwen overbrugt.

Als voorbeeld droeg Arend Heideman de dichtregel aan die Sluiter schreef (uit Doots-Echt-Scheydinge) bij het sterfbed van zij jong overleden vrouw, die hem twee kleine kinderen naliet. Later droeg hij ze vaak voor op lezingen me de toelichting, dat deze woorden voor mensen uit alle tijden en alle landen zijn te begrijpen.

Doe sprakse tot de Bueren, en tot allen;

Indien ghy ooit mijn kinderkens siet vallen,

Zoo rechtse doch weer op, dat bidd’ ik u.

SY sprak alleen; wij weenden allen nu.

DSC01506 k bewerkt-1