Misverstanden over Willem Sluiter lang herhaald

op .

Over dichter Willem Sluiter zijn lang een paar onjuistheden herhaald. Het artikel van J.L. Brens in De Gezinsgids van maart 1964, dat het Berkeldeel van de Achterhoek belicht, is er een voorbeeld van.

Misverstanden zijn voor gebruikers en toehoorders soms zo aantrekkelijk dat ze lang voortbestaan. Bij Sluiter doet zich dit verschijnsel voor rond zijn bekendste dichtregels en boze Beltrumse boeren. Hij dichtte niet over de Achterhoek, maar had met dees’ achter-hoek waarschijnlijk het gebied van zijn kerkelijke gemeente in en rond Eibergen voor ogen. En het verhaal over die boeren, waarvoor hij zou hebben moeten vluchten, bleek verzonnen te zijn.  

DSC05930 k DSC05931 k bewerkt-1

Berkelvallei

Het nog altijd bestaande christelijk magazine Gezinsgids opende een serie verhalen over de Berkelvallei in de Achterhoek, “een streek in ons land waar de vreemdelingen-industrie nog niet sterk is doorgedrongen”, met het artikel van medewerker Brens over Sluiter. Alleen tegen de achtergrond van zijn leven en werk kon je volgens een begeleidende tekst die verhalen goed begrijpen. Met Sluiters bekendste regels (Waer iemant duisent vreugden soek,/ Mijn vreugt is in dees’ achter-hoek) opende het artikel van Brens.In navolging van vele anderen veranderde hij Sluiters woorden in den Achterhoek. Deze aanpassing versterkte de indruk dat de latere streeknaam hiervan werd afgeleid. Het in 2018 verschenen boek Van achter-hoek tot Achterhoek leerde dat Sluiter iets anders uitdrukte.

Verzonnen verhaal

Door Brens vrij weergegeven dichtregels uit Sluiters dichtbundel Vreugt- en Liefde-Sangen (1671) over de Eibergse buurtschap Mallem bestrijken een groot deel van zijn artikel. Aan het slot vertelde hij hoe Sluiter in het Rampjaar 1672 moest vluchten vanwege woede onder roomsen uit Grol (Groenlo) en Beltrum over zijn hekeldicht op de mis. Hij ontleende zijn wijsheid aan een novelle van P. Duys uit 1865, die boze Beltrumse boeren in de verdachtenbank zette.

Duys zette ruim een eeuw geleden ook de Achterhoekse schrijver H.W. Heuvel hiermee op het verkeerde been. Streekhistoricus Hendrik Odink uit Eibergen ontdekte echter even later, dat Duys al lang had bekend dat zijn verhaal was verzonnen. Tot Brens is dat kennelijk niet doorgedrongen. Een jaar na zijn artikel kwam het boek in Uit Kroniek en Volksmond van de Achterhoek uit, waarin Odink een meer waarschijnlijke geschiedenis van Sluiters vlucht beschrijft.

Het artikel uit De Gezinsgids van J.L. Brens trof ik aan in het Sluiterarchief van Museum de Scheper in Eibergen.

Zie ook artikel NIEUW LICHT OP VLUCHT WILLEM SLUITER IN RAMPJAAR op deze site, door het klikken op deze zin.

Ook avondmaalszilver verbindt Sluiter met Haarlo

op .

4 bewerkt-5

Het door nazaten van Willem Sluiter aan de kerk in Haarlo in 1858 geschonken avondmaalszilver.

Niet alleen Neede en Eibergen zijn nauw verbonden met dichter en dominee Willem Sluiter, maar ook Haarlo. Naast de Sluiterboom bij Kulturhus ’t Stieltjen en een naar hem genoemde weg (waarin de naam met een y is vermeld) zijn er dichtregels van hem over dit dorp en zijn kapel en sporen op het kerkelijk erf, waaronder avondmaalszilver. In het boek Van achter-hoek tot Achterhoek zijn er vijf jaar geleden al foto’s van gepubliceerd, die twee jaar geleden ook zijn benut voor een uitgebreide beschrijving van het religieus erfgoed van kerkgebouw De Kluntjespot in opdracht van het Catharijneconvent.

Via de krantensite Delpher dook er recent interessante aanvullende informatie over op. In een artikel van Twentsch dagblad Tubantia van 12 september 1958 over een reünie in 1958 van de familie Bloemers, een eeuw nadat een dominee uit dit geslacht aantrad in het toen net geopende kerkgebouw met zijn opmerkelijke vorm: achtkantig. Onder de verwanten bevond zich ook commissaris van de koningin in Gelderland, H.W. Bloemers, kleinzoon van de dominee en zoon van oud-burgmeester H.P.J. Bloemers van Borculo.

Schermopname 2478 Schermopname 3209 Schermopname 2006

Artikel Twentsch dagblad Tubantia van 12 september 1958 over een reünie in 1958 van de familie Bloemers n Haarlo en bericht hierover een dag later in het Zutphens Dagblad.

Cadeau nazaten

Een predikant uit het geslacht van dichter en dominee Willem Sluiter schonk het avondmaalszilver in 1858 aan de hervormde gemeente van Haarlo en Waterhoek, die eens ook onder de hoede viel van de Eibergse predikant Willem Sluiter. Hendrik Odink schreef er in 1954 over: “Een afstammeling in het zesde lid, jarenlang dominee in Voorschoten, schonk omstreeks 1860 het avondmaalszilver aan de kerk te Haarlo, die, pas van Eibergen afgescheiden, een zelfstandig kerspel was geworden.” Een inscriptie op een metalen plaatje in een nu buiten de kerk (sinds oktober 2015 eigendom van de Stichting Oude Gelderse Kerken) ondergebracht kistje, waarin de borden/schalen, bekers en kan worden bewaard, noemt het jaartal 1858.

IMG 0266 k bewerkt-1 4.b avondmaalszilver Haarlo 

De kist met het Haarlose avondmaalszilver en het informatieplaatje dat meldt dat het is geschonken in 1858.

Naam Sluiter op klok

Dagblad Tubantia publiceerde ook in 1937 (23 december) een artikel over De Kluntjespot waarin Sluiter nadrukkelijk werd genoemd. Het artikel onthult ook dat op de klok van de kerk naar de Haarlose dichtregels van Sluiter wordt verwezen. Het tweede van zestien coupletten Aan onse Gemeinte in de buerte van Haarlo luidt:

Kom ick u Kapell’ken nadren,

Gy kont, sonder Klok-geluit,

Haast tot my by-een vergadren.

Lust en liefde lokt u uit.

Als gy dan, soo mans als vrouwen,

Weer-zijds fraai beset uw perk,

Lijkt, in ‘t aangenaam aanschouwen,

Uw kapell’ken wel een kerk.

Een kerk werd er twee eeuwen later gebouwd. Met een passend cadeau lieten Sluiters nazaten blijken Haarlo nog niet te zijn vergeten.

Schermopname 2512

In het nummer van 23 december 1937 schonk dagblad Tubantia ook al aandacht aan de kerk in Haarlo en de betekenis hiervoor van Willem Sluiter, naar wiens naam en dichtregels ook wordt verwezen op een klok.

Zomerse Willem Sluiter tussen Huygens en Vondel

op .

DSC00462 bewerkt-3

Als muurgedicht prijken bekende dichtregels van Willem Sluiter op een gevel van lunchroom De Heerlijkheid in Borculo. 

De kijk van Willem Sluiter op de natuur bleek begin vorige eeuw voor velen een waar genot. Het Zondagsblad van de krant Het Nieuws van den Dag, een krant met ‘vrijzinnige denkbeelden’ en een poosje later kopblad van De Telegraaf, getuigde hiervan op 19 juli 1903. Het opende met het artikel Zomerochtend bij dichters der 17de eeuw. Samen met de iets oudere tijdgenoot en predikant Dirk Rafaelsz. Camphuysen kreeg Sluiter hierin een warme plek tussen de dichters Christiaan Huygens en Joost van den Vondel.

Opvallend aan het begeleidende verhaal over Sluiter is hoe sterk hij in bescherming werd genomen tegen het oordeel over hem in letterkundige handboekjes van vroeger en van ‘toongevers van heden’ (critici). Het blad stelde hier tegenover, “dat de opvatting en voorstelling van Willem Sluyter [geschreven met y] genoegen en genot hebben geschonken aan honderden en waarschijnlijk duizenden der lezers, voor wie het Buyten-leven de openbaring was van hun eigen denken en gevoelen”. Dat deze krant hier op deze wijze aandacht voor vroeg bevestigt hoe breed Sluiters werk werd gewaardeerd en dat de interesse zich niet beperkte tot kringen van gelovigen.

Van Sluiter werden in het artikel onder andere bekende regels geciteerd uit zijn lange gedicht Buiten-Leven.

Ik kies de beemden en ’t geboomt,

Daer ’t versche water lieflyk stroomt,

Daer sitt’ ik neer, om wat te rusten,

Of ga al wand’lend mij verlusten

En sie, in vreugd mijns herten dan

Het schoon gebouw des hemels an.

Als muurgedicht zijn deze dichtregels enkele jaren geleden aangebracht op een gevel van lunchroom De Heerlijkheid in Borculo, op de hoek van de Weemhof en het Muraltplein.

De auteur van het verhaal in te Zondagsblad besefte goed, dat ‘onze Eibergsche poëet’ in de natuur “’een heerlijk geschenk des Algoeden” zag en dat volgens hem “de schoonheid der aarde in haar heerlijkst gewaad moet dienen om den mensch op den hemel belust te maken”. Daar had het blad kennelijk minder moeite mee dan Sluiter meten met de maatstaf van kunstopvattingen. 

Schermopname 2189 Schermopname 3207 k

Zomerartikel Zondagsblad van de krant Het Nieuws van den Dag op 19 juli 1903, waarin dichtregels van Willem Sluiter ruim aandacht kregen. 

 

 

Meer artikelen...