Universitair onderzoek relatie werk Willem Sluiter tot vrouwen

2022-09-24 4

De bijzondere relatie in het werk van de dichter Willem Sluiter (1627-1673) tot vrouwen levert stof op voor universitair onderzoek. Het informatiepunt willemsluiter.preview.ideemedia.cloud heeft de eerste resultaten hiervan gepubliceerd: samenvattingen van twee bachelor-eindwerkstukken, die zijn geschreven aan de Universiteit Utrecht. Nina Geerdink, docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde in Utrecht, wist twee studenten te interesseren voor dit onderzoek.

De nauw met de Achterhoek verbonden dichter Willem Sluiter (1627-1673) komt na een paar eeuwen ook landelijk weer in beeld. Niet alleen in Utrecht, maar ook in Amsterdam, waar bij de Vrije Universiteit (VU) eind volgend jaar een kleine expositie aan hem wordt gewijd.

Nieuwe inzichten

Onderzoek en activiteiten rond Willem Sluiter zijn de laatste jaren in een grote stroomversnelling gekomen. Sluiterkenner Arend Heideman kwam bij zijn speurtocht voor een artikel bij de herdenking van het Rampjaar 1672 en contacten met andere liefhebbers van Sluiters dichtregels tot een aantal nieuwe inzichten.

Het viel hem op dat Sluiter een bijzondere relatie in zijn werk had tot vrouwen, aan wie hij relatief vaak ook zijn lange gedichten opdroeg. Over dit aspect kwam Heideman in contact met Nina Geerdink in Utrecht, die veel onderzoek verricht naar schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne periode. Ook zij zag hierin een interessante kwestie.

Contact met Katharina Lescailje

De Achterhoekse dichter en dominee Willem Sluiter (1627-1673) en de Amsterdamse dichteres en drukkersdochter Katharina Lescailje (1649-1711) hebben een korte periode contact met elkaar gehad en vier gedichten uitgewisseld, die in 1731 zijn gepubliceerd, in het postuum verschenen werk van de dichteres. Vita van der Veer heeft aan de Universiteit Utrecht voor haar bachelor-eindwerkstuk hun relatie bestudeerd. “Wat dreef deze sterk verschillende dichters?” was haar vraag.

Van der Veer concludeert op basis van haar onderzoek dat Sluiter een dichtbundel aan Lescailje heeft geschonken omdat hij hoopte te kunnen profiteren van haar netwerk. Een samenvatting van haar werkstuk is te lezen door te klikken op deze link.

Diffuus beeld

Aan drie leden van één gezin, de grafelijke familie in het kasteel te Borculo, droeg Sluiter dichtbundels op. Marjan van den Broek zag hierin voor haar bachelor-eindwerkstuk aan de Universiteit Utrecht een uitgelezen kans te onderzoeken hoe zijn opdrachten aan vrouwen verschilden van die aan mannen.

Genderaspecten spelen wel een rol in deze gedichten van Sluiter, maar lang niet alle verschillen kunnen toegeschreven worden aan gender, gedragscodes die in een bepaalde cultuur voor mannen en vrouwen gelden. De hypothese dat gender een rol speelt in het werk van Sluiter kan daarom door haar vooralsnog niet bevestigd worden. Diffuus blijft voorlopig het beeld. Een samenvatting van haar werkstuk is te lezen door te klikken op deze link.

2022-09-24 7