Sluiter en zijn leeuwerik op populaire pagina

op .

Het hoofdverhaal, op de populaire pagina Stad en Land van De Twentsche Courant Tubantia stond op woensdag 2 april 2008 in het teken van het boek Willem Sluiter Anno nu; De kleine leeuwerik. De titel verwees er ook naar. Gerard Vaanholt schreef het verhaal.

DSC02966 k

Artikel Hans Werkman in Nederlands Dagblad over boek

op .

Arend Heidemans boek ‘Willem Sluiter anno nu’ kreeg uitvoerig aandacht en een groot artikel van de dichter/schrijver Hans Werkman in de culturele vrijdagbijlage van Nederlands Dagblad op 25 januari 2008.

DSC01503 bewerkt-2

 

In Terdege onthuld hoe idee voor Sluiterboek ontstond

op .

Het familieblad Terdege publiceerde in het januarinummer van 2008 een interview met Arend Heideman over het boek ‘Willem Sluiter anno nu’.

Hierin onthulde hij hoe het idee voor het boek voortkwam uit de Zangdagavonden die eens per maand destijds werden gehouden op een zondagavond in de gereformeerde kerk in het Achterhoekse Geesteren [voor deze experimentele kerkdienst met veel zang en muziek werden altijd bijzondere thema’s gezocht; bij de keuze nog eens liederen van Sluiter te laten zingen, kwam Heideman tot de ontdekking dat ondanks de populariteit die Sluiter eeuwen had gehad niks meer van hem in de boekhandel verkrijgbaar was].

Hij kon inmiddels ook vertellen, dat de Sluiteravond op 25 november 2007 was bijgewoond door verre nazaten, die er via internet kennis van hadden genomen [Peter Sluiter uit Amsterdam vroeg en kreeg tijdens deze bijzondere dienst, onder leiding van Heideman, zelfs het woord, wat in een normale dienst nooit zou zijn gebeurd. Vele jaren later trekken Heideman en Sluiter nog op bij allerlei Sluiteractiviteiten].

Scan 20221229 7 k bewerkt-1Scan 20221229 8 k bewerkt-2Scan 20221229 9 kScan 20221229 10 k