Dagelijks klinkt in Krimpenerwaard Sluiterlied

op .

Scan 20230117 7 bewerkt-1

Gert Oosterom uit Gouderak zingt elke dag liederen van Willem Sluiter. En hij is van plan alle liederen van deze zeventiende-eeuwse Achterhoekse dichter en dominee te digitaliseren, met de oudst mogelijk uitgaven als uitgangspunt, was te lezen op 25 oktober 2011 in een groot verhaal van Arend Heideman in De Twentsche Courant Tubantia en hiervoor ook in de Stentor.

DSC02957 bewerkt-2

Duizend vreugden op z'n Frans

op .

Ronald en Thea Landman uit Eibergen getuigden tot in Frankrijk van een Achterhoekse wijsheid en namen die bij hun verhuizing naar dat land in 2011 ook mee op een tegeltje. Peter Zandee publiceerde hierover op 25 januari van dat jaar in dagblad de Stentor onder de titel ‘Duizend vreugden op z’n Frans’. Thea Landman las Sluiters woorden in de advertentietekst waarop ze in 1998 reageerde om leerkracht te worden van de Eibergse Julianaschool. Bij hun vertrek naar het gehucht Habriat in Frankrijk, waar het echtpaar als recreatieondernemer startte, exporteerden ze de dichtregels. Daarom kreeg hun boerderij de naam: ‘Mille Joies’, duizend vreugden.

DSC02968 k

Sluiterboom in Haarlo herinnert aan ontmoetingsplek

op .

IMG 4999 bewerkt-5

De Sluiterboom in Haarlo zat eind mei 2021 weer volop in goen blad.

Haarlo heeft sinds 2008 weer een Sluiterboom. Bij de opening in 2008 van Kulturhus ’t Stieltjen, aan de Wolinkweg, werd op 21 juni van dat jaar als vervolg op het toen net verschenen boek ‘Willem Sluiter anno nu’ deze bijzondere boom geplant. Een dag later teisterde een hagelstorm Haarlo en omgeving en verloor de jonge linde veel blad. Inmiddels is van die schade vrijwel niets meer te zien. Spontaan steunde de gemeenteraad van Berkelland destijds het idee voor deze tastbare herinnering, dat net voor het verschijnen van het boek werd gelanceerd en waarover de dagbladen Tubantia en de Stenor op 17 oktober 2007 publiceerden (zie illustraties hieronder). Eens was een linde in Haarlo een ontmoetingsplek voor de Borculose predikant Magnus Umbgrove en de Eibergse dominee en dichter Willem Sluiter (1627-1673). “Ze bezoeken elkander telkens en bij ’t naar huis gaan vergezelt de ontvanger zijn gast tot dicht bij Haarlo’s kapelleken, bij de hofstede Veldink, waar een linde staat, die immer getuige is van hun afscheid na lang en levendig gesprek. Die ‘Sluiterboom’ moet er nog in ’t begin der 19e eeuw gestaan hebben”, schreef H.W. Heuvel. Volgens het boekje ‘Zo was Haorle’ stond de boom iets achter het huidige café Prinsen en is deze oude linde in 1854 omgehakt bij de aanleg van de weg naar Eibergen.

Hendrik Odink uit Eibergen verstrekte in een verhaal uit 1954 over Willem Sluiter nog meer bijzon-derheden over de Sluiterlinde: “Toen deze door ouderdom vermolmd was, werd ze uit erkentenis door het nageslacht door een jeugdige stam vervangen.” Ruim anderhalve eeuw na het kappen van de tweede linde kwam dus in Haarlo een fraai vervolg tot stand, geheel in lijn met de door Odink beschreven voorgeschiedenis. Op het informatiebord bij de linde staan de bekendste regels van Sluiter vermeld, over ‘dees’ achter-hoek’.

IMG 5011 k bewerkt-1

Sluiterboom 001 bewerkt-2

De feestelijke onthulling op 21 juni 2008 van de nieuwe Sluiterboom in Haarlo. Een dag later raasde een hagelstorm over deze boom en de omgeving.

Scan 20221230 k bewerkt-2

Scan 20221229 3 3 bewerkt-1Scan 20221229 2 2 bewerkt-2Scan 20221229 16 k bewerkt-1