Ode aan de kleine leeuwerik

Dichter en dominee Willem Sluiter (1627-1673) hief een lofzang aan op het eenvoudige plattelandsleven. Dichtregels van hem over dees' achter-hoek zijn vaak in verband gebracht met de streeknaam Achterhoek.

Zijn werk, waarin de geest van de Moderne Devotie doorklinkt, was een paar eeuwen zeer populair. Het is vele malen herdrukt. Er is opnieuw belangstelling voor ontstaan. Dit is mede te danken aan het in 2007 verschenen boek Willem Sluiter anno nu; De kleine leeuwerik, dat allerlei nieuwe initiatieven heeft opgeroepen. Deze site informeert hierover.

Via ZOEKEN (rechtsboven op deze site) met een trefwoord vindt u hier alles snel. Daarnaast biedt ARCHIEF (klik hier) een overzicht van alle artikelen, die ook onderaan de verschillende rubrieken te vinden zijn.

 

Ideeën voor Willem Sluiterplein in Eibergen

Van Willem Sluiter is in Eibergen maar weinig terug te vinden in het straatbeeld. Streekhistoricus (en ook Eibergenaar) Bennie te Vaarwerk betreurt dit. Hij heeft via zijn site Stad en Heerlijkheid Borculo (https://www.heerlijkheidborculo.nl/blog/2016/02/21/willem-sluiter-eibergen-en-de-berkel/) en via Twitter (@HerenVanBorculo) ideeën gelanceerd om hierin verandering te brengen. Hij stelt voor de naam van Sluiter te verbinden aan een plein en dichtregels van hem te schilderen op de nieuwe blinde ramen in het gesloopte deel van de Kluiversgang, met in het middelste raam een plaquette of buste van de  Eibergse predikant-dichter. Te Vaarwerk, die als geen ander thuis is in de streekgeschiedenis van een paar eeuwen geleden, koppelt dit alles aan een bijzonder jaartal. Over twee jaar, 2018, is het 350 jaar geleden dat Willem Sluiter zijn Eenzaam Huis- en Winterleven het licht deed zien. Daarin staan zijn beroemdste dichtregels, met hierin het woord achter-hoek. “Waarschijnlijk is deze dichtregel wel het begin van de geografische Achterhoek, die in de negentiende eeuw de oude (bestuurlijk getinte) aanduiding ‘Graafschap [Zutphen]’ verdrong”, schrijft Te Vaarwerk. 

Schermopname 469

Publicatie in editie Eibergen Neede van weekblad Achterhoek Nieuws  op 29 maart 2016. 

Schermopname 1596

Hieronder basisidee (via Twitter) van Bennie te Vaarwerk voor het plein in de Kluiversgang in Eibergen.

Schermopname 1595

Muurgedichten in Borculo

Muurgedichten Willem Sluiter - kopie

Ter gelegenheid van de 400e verjaardag van de inlijving van Borculo bij Gelderland zijn op zaterdag 19 december 2015 op gevels in Borculo muurgedichten onthuld, waaronder ook twee gedichten van Willem Sluiter. Het filmpje en de collaga hierbij informeren over dit initiatief van Borculo, Beleef de Berkel (Peter W. Nieuwenhuis).

 

Sluiter-collectie compleet, met handschrift

Sluiter1

De Willem Sluiter-collectie van museum De Scheper in Eibergen is uitgebreid met een bundel waar zijn handschrift en handtekening voorin staan (zie foto). “Het meest unieke boek in onze verzameling. Het maakt de collectie echt compleet”, zei Marjo van Nes namens het museum in dagblad Tubantia.

Dit bijzondere exemplaar van  Psalmen, Lof-Sangen ende Geestelijke Liedekens uit 1661 kreeg het museum in 2015 cadeau van de in Duitsland wonende Nederlander André Korporaal (op foto in het midden links), die op 20 oktober 2015 bij een bezoek aan Eibergen met eigen ogen kon zien hoe dit bijzondere boekwerk een ereplaats heeft gekregen in de Sluiterkast, die staat in de schrijverskamer van het Eibergse museum. 

“Aan mijn waarde, zeer beroemde, zeer geleerde Heer, Johannes Calenkamp, Doctor in de beide Rechten, biedt auteur Wilhelmus Sluiter deze geestelijke gezangen aan, ten bewijze van een familievriendschap”, schreef de auteur in het Latijn (vertaling Georg Hartong) voorin.

De dagbladen de Stentor (artikel Sander Grootendorst; 2-9-2015) en De Twentsche Courant Tubantia (Alice Plekkenpol; 5-9-2015) hebben uitvoerig gepubliceerd over het uitzonderlijke geschenk. Zie kopieën hieronder.

Tot nu toe was slechts één bundel bekend, met dezelfde titel en in hetzelfde jaar gedrukt, waarin Sluiters handschrift voorkwam, een opdracht gericht aan Margareta de Sandra-Tortarolis uit Deventer. De in Zutphen wonende oud-Eibergenaar Gerrit Odink kocht dit exemplaar in de jaren tachtig bij een antiquariaat, voor ‘veel geld’. 

Handschrift Willem Sluiter in museumn kopie

SchermopnameWS k

TubantiaSluiter2 k