Op het zingen van den Leeuw'rik van Willem Sluiter