Alle werken van Willem Sluiter digitaal te lezen

Schermopname 4327

Alle de werken. Een titel met deze woorden erin siert het verzameld werk van dichter Willem Sluiter. Om iedereen, ook wie niet zo’n begeerde bundel bezit, de kans te geven er kennis van te nemen, geeft dit informatiepunt het complete werk hier digitaal door, via scans die op internet zijn te vinden. Dankbaar gebruikmakend van alles wat de afgelopen jaren is gedigitaliseerd. Bundeling inclusief wat niet in het verzamelde werk is te vinden, zoals zijn Latijnse gedichten, met een vertaling.

Alle werken van Willem Sluiter zijn hieronder in alfabetische volgorde weergegeven. Klikken op een titel is voldoende om een digitale versie of het pad hier naartoe zichtbaar te maken en te raadplegen/lezen. Zoveel mogelijk is geprobeerd de oudste drukken aan te reiken. Het jaartal staat er meestal bij en ook is vermeld waar de scans vandaan komen. De vaker gebruikte afkorting dbnl heeft betrekking de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. Google Books en Internet Archive zijn eveneens belangrijke bronnen.

Alle werken van Willem Sluiter digitaal (in alfabetische volgorde):

Anagr. — Anagrammen Op de Namen van die …. Graven en Gravinnen van Dona. Internet Archive, 2e druk, 1690.

BEHSWLBuiten-Eensaen Huis-Somer-enWinter-Leven. Internet Archive, druk 1680. 

dbnl, druk 1687. 

Google Books, druk 1712.

BEHWLBuiten-EensaemHuis-enWinter-Leven. Geen aparte vindplaats. 

BL— Buiten-Leven. Google Books, Buiten-Leven, Eensaem Huis- en Winter-Leven, Vreugt- en Liefde-Sangen en veel prenten, druk 1717.

dbnl,editie F.C. Kok, Zwolle 1958.

CDBChristelike Doodts-Betrachting. Google Books, 2e druk, 1677.

Internet Archive, druk 1687.

DESDoots-Echt-Scheydinge. Internet Archive, in druk 1677.

dbnl, druk 1687.

EHWLEensaem Huis- en Winter-Leven. dbnl, 1e druk, 1668.

ENWEybergsche Nacht-wake. dbnl, in druk 1687.

ESLEibergsche Sang-Lust. dbnl. 2e druk, 1680.

Google Books, 2e druk, 1680.

Internet Archive, 2e druk, 1680.

Gez.Gezangen van Heilige en Godtvruchtige stoffe. dbnl, druk 1687.

Google Books, druk 1687.

HLHooge Liedt Salomons. Google Books, in druk 1701.

Google Books, in druk 1717.

KLJeremia' s Klaag-Liederen. dbnl, druk 1687.

Internet Archive, druk 1687.

Google Books, 1739.

LG — Latijnse gedichten. Google Books, in bundel Schakel van Gezangen van kleinzoon Willem Sluiter uit 1747.

LMLof der Heilige Maagt Maria. Google Books, 1e druk, 1669.

Google Books, druk 1681.

dbnl, in druk 1687.

LRLyk-Reden. Google Books, oudst bekende editie, 1687.

MMOp de MIS-geloovige MISSE. Google Books, in Vreugt- en Liefde-Sangen uit 1682.

Google Books, achterin Vreugd- en Liefde-Sangen uit 1739.

MMM MIS-schepsel der MIS-geloovige MISSE .... Google Books, in Paapse Sacraments-dag uit 1701.

NONoodige onderwysinge .... Internet Archive, in PLG 1e druk, 1661.

PLGPsalmen, Lof-Sangen, ende Geestelike Liedekens. Internet Archive, 1e druk, 1661.

dbnl, 1e druk, 1661.

Google Books, 1e druk, 1661.

PSDPaapse Sacraments-dag. Google Books, in druk 1701.

SGSterf-Gesangen. dbnl, in Christelijke doodts-betrachting uit 1687.

SWL Somer- en Winter-Leven. dbnl, druk 1687, betreft 43 gezangen, die bij Gerband Schagen in bundel BEHSWL uit 1687 zijn toegevoegd en waarvoor C. Blokland als titel koos Somer- en Winter-Leven.

TCDe Triumpherende Christus; TCHDe Triumpherende Christus Over syne Hemel-vaert; TCVDe Triumpherende Christus Over syne Verrysenis. Google Books, in druk 1681 van Lof der Heilige Maagt Maria zijn beide bundels van de Triumpherende Christus (TCH en TCV) opgenomen.

VLSVreugt- en Liefde-Sangen. Google Books, druk 1682.