Proefschrift uit 1965 van C. Blokland over Sluiter belangrijk

op .

Schermopname 1893

Cornelis Blokland (1923-1999) liet in 1965 een proefschrift verschijnen over Willem Sluiter. Hij promoveerde op 24 september van dat jaar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op deze dichter en zijn werk. Het onderzoek en boek van deze Sluiterbiograaf vormt de belangrijkste bron voor veel publicaties die hierna verschenen. Rond de promotie verschenen in enkele dagbladen berichten, die nog via Delpher zijn te raadplegen. Hoe Blokland geïnteresseerd raakte in de Achterhoekse dichter en dominee, is niet bekend. Dat hij zich nauw met hem verwant heeft gevoeld, blijkt uit de rouwadvertentie op 10 mei 1999 in dagblad Trouw. Daar staat Sluiters Avondlied boven.

In letterkundig en algemeen cultureel maandblad Ontmoeting publiceerde Blokland in juli 1953 al een artikel over Sluiter. Hij sprak hierin de hoop uit dat de voor oktober van dat jaar  aangekondigde Sluiterherdenking ertoe bij mocht dragen dat 'deze Achterhoekse volksdichter' in ruimere kring bekend zou mogen worden dan dat op dat moment het geval was. Zijn zich eveneens C. Blokland noemende zoon uit Dedemsvaat was in 2007 een van de eersten die het boek 'Wllem Sluiter anno nu' bestelde. Hij meldde in 2006 twee uiterst zeldzame eerste drukken van Sluiters werk uit de nalatenschap van zijn vader te hebben geschonken aan Museum de Scheper in Eibergen. 

Schermopname 1892