In Terdege onthuld hoe idee voor Sluiterboek ontstond

op .

Het familieblad Terdege publiceerde in het januarinummer van 2008 een interview met Arend Heideman over het boek ‘Willem Sluiter anno nu’.

Hierin onthulde hij hoe het idee voor het boek voortkwam uit de Zangdagavonden die eens per maand destijds werden gehouden op een zondagavond in de gereformeerde kerk in het Achterhoekse Geesteren [voor deze experimentele kerkdienst met veel zang en muziek werden altijd bijzondere thema’s gezocht; bij de keuze nog eens liederen van Sluiter te laten zingen, kwam Heideman tot de ontdekking dat ondanks de populariteit die Sluiter eeuwen had gehad niks meer van hem in de boekhandel verkrijgbaar was].

Hij kon inmiddels ook vertellen, dat de Sluiteravond op 25 november 2007 was bijgewoond door verre nazaten, die er via internet kennis van hadden genomen [Peter Sluiter uit Amsterdam vroeg en kreeg tijdens deze bijzondere dienst, onder leiding van Heideman, zelfs het woord, wat in een normale dienst nooit zou zijn gebeurd. Vele jaren later trekken Heideman en Sluiter nog op bij allerlei Sluiteractiviteiten].

Scan 20221229 7 k bewerkt-1Scan 20221229 8 k bewerkt-2Scan 20221229 9 kScan 20221229 10 k