Dichter Willem Sluiter na eeuwen weer landelijk in beeld

op .

content 9


Recent kwam aan het licht dat ook  Katharina Lescailje, een Amsterdamse dichteres, vertaalster, uitgeefster en boekhandelaarster, lof uitte voor Willem Sluiters werk. 

De nauw met de Achterhoek verbonden dichter Willem Sluiter (1627-1673) komt na een paar eeuwen ook landelijk weer in beeld. Bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam wordt eind volgend jaar, omstreeks zijn 350e sterfdag, een kleine expositie aan hem gewijd. Aan de Universiteit Utrecht is onderzoek begonnen naar de opmerkelijke relatie met vrouwen bij de poëzie van Sluiter.

Sluiters werk, waarin de geest van de Moderne Devotie doorklinkt, was een paar eeuwen zeer populair. Het verscheen bijna uitsluitend bij drukkers/uitgevers in het westen van Nederland, Amsterdam en Rotterdam. In totaal 163 verschillende drukken. Museum de Scheper in Eibergen bezit er meer dan 130 van. 

Sluitercollectie VU

De VU beschikt eveneens over een grote Sluitercollectie. Dit was voor Willemien van Dijk 
conservator oude drukken en handschriften bij de VU, aanleiding voor eind volgend jaar een vitrine-expositie over hem te plannen, die enkele weken zal zijn te bewonderen bij de entree van het VU-hoofdgebouw aan De Boelelaan in Amsterdam. Zij organiseert deze expositie in nauw overleg met Sluiterkenners. Het informatiepunt willemsluiter.preview.ideemedia.cloud publiceert in de aanloop naar en rond deze expositie nieuwe artikelen.

Onderzoek en activiteiten rond Willem Sluiter zijn de laatste jaren in een grote stroomversnelling gekomen. Sluiterkenner Arend Heideman kwam bij onderzoek voor een artikel bij de herdenking van het Rampjaar 1672 en contacten met andere liefhebbers van Sluiters dichtregels tot een aantal nieuwe inzichten.

Relatie met vrouwen

Het viel hem ook op dat Sluiter een bijzondere relatie in zijn werk had tot vrouwen, aan wie hij relatief vaak ook zijn lange gedichten opdroeg. Over dit aspect kwam Heideman in contact met Nina Geerdink, docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde in Utrecht, die veel onderzoek verricht naar schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne periode. Ook zij zag hierin een interessante kwestie. Inmiddels wist ze al twee studenten uit de bachelor, die in de komende maanden voor hun eindwerkstuk aan de slag gaan, te interesseren voor onderzoek.

Geerdink maakte Heideman bovendien attent op de dichtwisseling tussen Sluiter en  Katharina Lescailje (1649-1711), een Amsterdamse dichteres, vertaalster, uitgeefster en boekhandelaarster, die lof uitte voor Sluiters werk. Lescailje stond midden in het literaire leven van haar tijd en onderhield contacten met vele (vrouwelijke) dichters en schrijvers. Daarnaast verkeerde zij in de kringen van de toneelwereld. 

Bij haar regel over ‘vreugd in ’t droef gemoed’ denkt menigeen aan Sluiters bekendste dichtregels met daarin de woorden ‘dees’s achter-hoek’ en ‘duisent vreugden’. Het is echter de vraag of Lescailje die kende.

DSC00091 b

Een borstbeeld herinnert sinds kort een de geboorteplek van Willem Sluiter in Neede.