header willem sluiter

Lezing Prof. Dr. W.J. Op 't Hof

op .

Prof.dr. W.J. op ’t Hof (foto rechts), bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het gereformeerd piëtisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam vanwege de Hersteld Hervormde Kerk, belichtte bij de onthulling van het kunstwerk in Zwolle Willem Sluiter ‘als Eibergs gereformeerd devoot’. Hij stelde dat Sluiters liederen in het algemeen al een vlucht naar boven kennen. “De lijn loopt gedurig van de aarde naar de hemel, van het hier en nu naar het daar en straks. Met het oog hierop zou men Sluiter in plaats van de Eibergse nachtegaal beter de Eibergse leeuwerik kunnen noemen”, sprak hij.

Zie zijn lezing. Download PDF.

Foto’s: Maarten Zeehandelaar

Lezing Hans Werkman

op .

WILLEM SLUITER ONTHULLING 14WILLEM SLUITER ONTHULLING 23

Literatuurcriticus en auteur dr. Hans Werkman (foto links) onderstreepte in 2013 bij de onthulling van de Sluiter-plaquette in Zwolle dat Gerrit Komrij in zijn dikke bloemlezing uit 1986 veel meer bladzijden besteedde aan Sluiter dan aan de grote zeventiende-eeuwse dichters P.C. Hooft, Revius en Huygens.

Met een verwijzing naar professor Entjes zei Werkman ook: “Men denkt zelfs dat dank zij Sluiter tot in de twintigste eeuw in Achterhoekse gezinnen meer leeslust werd aangetroffen dan in andere plattelandsgebieden in Nederland.”

Zie hierbij zijn lezing. Download PDF